Doua proiecte cu finanțare din fonduri europene au intrat în implementare

Doua proiecte cu finanțare din fonduri europene au intrat în implementare

    Încă 2 proiecte cu finanțare din fonduri europene au intrat în implementare în municipiul Tecuci Astăzi, 20 februarie 2019 , au fost semnate contractele, cu finanțare din fonduri europene, pentru refacerea clădirilor aparținând unor instituții de învățământ din municipiul Tecuci. Este vorba de 2 proiecte intitulate: Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice din Municipiul Tecuci…

Politica UAT Tecuci privind calitatea, mediul, sănatatea

Politica UAT Tecuci privind calitatea, mediul, sănatatea

POLITICA UAT TECUCI PRIVIND CALITATEA, MEDIUL, SĂNĂTATEA ŞI SECURITATEA OCUPAŢIONALĂ UAT TECUCI își propune să ofere clienților numai acele servicii care protejează la un nivel cât mai înalt mediul înconjurător și care asigură sănătatea şi securitatea atât a personalului propriu cât și a clienților și a altor părți implicate. Activitatea UAT TECUCI are ca scop…

Implementarea la nivelul UAT Tecuci a Cadrului comun de autoevaluare

Implementarea la nivelul UAT Tecuci a Cadrului comun de autoevaluare

Implementarea la nivelul UAT Municipiul Tecuci a Cadrului comun de autoevaluare a modului de funcționare a instituțiilor publice (CAF) Pentru implementarea Activității 2 – Sprijinirea introducerii CAF ca instrument de management al calității și performanței s-a achiziționat un serviciu de consultanță și expertiză asigurat de S.C. ALMARO Training S.R.L. Modelul CAF (Cadrul comun de autoevaluare…

Implementarea la nivelul UAT Tecuci a Sistemului ISO 9001

Implementarea la nivelul UAT Tecuci a Sistemului ISO 9001

 Implementarea la nivelul UAT Municipiul Tecuci a Sistemului de Management al Calității ISO 9001 În anul 2018, Primăria Municipiul Tecuci a obținut certificarea sistemului de management al calității ISO 9001:2015 acordată de către GR Eurocert. În acest fel a fost atins Obiectivul specific I.2. Implementarea de sisteme unitare de management al calității aplicabile administrației publice,…

Cursuri de formare profesională a funcționari publici

Cursuri de formare profesională a funcționari publici

Rezultate așteptate: 120 de persoane din Primăria Tecuci instruite în domenii specifice și certificate. În cadrul Cererii de finanţare conform Activităţii 5 – Dezvoltarea cunoştinţelor şi abilitaţilor unui număr de 120 persoane, în perioada 25.07.2018-07.11.2018 s- au desfăşurat 6 cursuri de formare profesională a funcţionari publici, după cum urmează; 25-27.07.2018 cursul  ”Managementul riscurilor şi procedurilor şi gestionarea…