Proiectul „Scoala Prietena Ta”

 

Programul „Formare”

 din cadrul proiectului cu finanțare europeană Școala Prietena Ta

 

Începând cu 28 martie 2018  UAT Municipiului Tecuci, ca lider de parteneriat, a demarat implementarea proiectului finanțat din fonduri europene:

Școala Prietena Ta – parteneriat pentru susținerea educației în Tecuci în vederea reducerii părăsirii timpurii a școlii și pentru reîntoarcerea în sistemul de educație și formare a tinerilor și adulților care au abandonat școala, precum și pentru implementarea de măsuri integrate pentru o abordare participativă la educație a comunității și inclusivă a grupurilor vulnerabile.

Proiectul este derulat în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, cofinanțat din Fondul Social European.