Calitate şi performanţă în administraţia publică


Prezentare proiect

”Calitate și performanță în administrația publică locală–Primaria Municipiului Tecuci”, SIPOCA 69

Primăria Municipiului Tecuci este beneficiara Contractului de finantare nr. 45 din data de 29.01.2018, proiect cu finanțare din fonduri europene în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativa 2014-2020

Cod proiect : SIPOCA 69

Cerere de proiect nr. CP4/2017 regiuni mai puţin dezvoltate.
Axa Prioritară 2 – Administraţie publică şi sistem judiciar accesibile şi transparente.
Obiectiv specific 2.1 –  Introducerea de sisteme şi standarde comune în administraţia publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanţă cu SCAP….


Rezultate așteptate:

120 de persoane din Primăria Tecuci instruite în domenii specifice și certificate.

În cadrul Cererii de finanţare conform Activităţii 5 – Dezvoltarea cunoştinţelor şi abilitaţilor unui număr de 120 persoane, în perioada 25.07.2018-07.11.2018 s- au desfăşurat 6 cursuri de formare profesională a funcţionari publici, după cum urmează;

Selecţia celor 120 de persoane s-a făcut în baza unei metodologii elaborate şi aprobate în cadrul proiectului, pe baza unor criterii specifice care au respectat principiile egalităţii de şanse şi gen. Grupul tintă a fost selectat în urma consultării cu organismele de conducere din cadrul Primăriei şi a fost format din personal de conducere şi de execuţie; aleşi locali


Implementarea la nivelul UAT Municipiul Tecuci a Sistemului de Management al Calității ISO 9001

În anul 2018, Primăria Municipiul Tecuci a obținut certificarea sistemului de management al calității ISO 9001:2015 acordată de către GR Eurocert.

În acest fel a fost atins Obiectivul specific I.2. Implementarea de sisteme unitare de management al calității aplicabile administrației publice, standardul ISO 9001 și instrumentul CAF, inclusiv formarea/instruirea specifică pentru implementarea sistemului/instrumentului de management al calității din PLANUL DE ACȚIUNI PENTRU IMPLEMENTAREA ETAPIZATĂ A MANAGEMENTULUI CALITĂȚII ÎN AUTORITĂȚI ȘI INSTITUȚII PUBLICE 2016-2020. …


Implementarea la nivelul UAT Municipiul Tecuci a Cadrului comun de autoevaluare a modului de funcționare a instituțiilor publice (CAF)

Pentru implementarea Activității 2 – Sprijinirea introducerii CAF ca instrument de management al calității și performanței s-a achiziționat un serviciu de consultanță și expertiză asigurat de S.C. ALMARO Training S.R.L.

Modelul CAF (Cadrul comun de autoevaluare a modului de funcționare  a instituțiilor publice) a fost inițiat de Rețeaua Administrației Publice Europene și a fost lansat în 2000 ca primul instrument de management al calității dezvoltat de către  sectorul public pentru sectorul public Modelului CAF 2013 este ultima versiune rezultată a colaborării intensive dintre Corespondenții CAF Naționali din statele membre sprijiniți de Centrul European de Resurse CAF din cadrul Institutului European de Administrație publică din Maastricht.

Principalele obiective ale CAF sunt…


POLITICA UAT TECUCI PRIVIND CALITATEA, MEDIUL, SĂNĂTATEA ŞI SECURITATEA OCUPAŢIONALĂ

UAT TECUCI își propune să ofere clienților numai acele servicii care protejează la un nivel cât mai înalt mediul înconjurător și care asigură sănătatea şi securitatea atât a personalului propriu cât și a clienților și a altor părți implicate.

Activitatea UAT TECUCI are ca scop obţinerea unui profit meritat și onest iar managementul organizației îşi propune perfecţionarea continuă a acestei activităţi.

UAT TECUCI a implementat, menține și îmbunătățește continuu un sistem integrat de management calitate, mediu, sănătate şi securitate ocupaţională (SIM) conform standardelor de referință SR EN ISO 9001:2015, sistem care să fie conform cu bunele practici din domeniul nostru de activitate. Aspectele legate de calitate, mediu, sănătate şi securitate ocupaţională sunt o prioritate pentru planificarea şi dezvoltarea serviciilor şi proceselor noastre ….


DOCUMENTELE PROIECTULUI

Agenda curs crearea unei culturi a performantei
Agenda curs managementul riscurilor
Agenda curs managementul calitatii
Agenda curs management financiar
Agenda curs planificare strategica
Agenda curs performanta institutiilor publice
Broșura ISO
Broșura CAF
Certificat ISO 2020
Certificat ISO 2019
Comunicat presa deschidere proiect
Comunicat de presa Viata Libera inchidere proiect
Cod Etic Primaria Tecuci
Plan imbunatatiri CAF 2019-2021
Proiect calitate și performanță (Powerpoint)
Raport curs management financiar

Raport curs crearea unei culturi a performantei
Raport curs planificare strategica
Raport curs performanta institutiilor publice
Raport curs managementul riscurilor
Raport curs managementul calitatii