Prima pagină

                            PROIECTE                           


FONDURI EUROPENE INFORMAŢII DE INTERES PUBLIC
Eficienta institutionala

Comunicat de presă | „Eficiența instituțională prin investiții la nivel local” , închidere proiect

Comunicat de presă, Data: Septembrie 2022  „EFICIENȚĂ INSTITUȚIONALĂ PRIN INVESTIȚII LA NIVEL LOCAL” Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Tecuci anunţă inchiderea proiectului cu finanțare din fonduri europene  „EFICIENȚA INSTITUȚIONALĂ PRIN INVESTIȚII LA NIVEL LOCAL”. Evenimentul va avea loc marți, 27 septembrie 2022, ora 1200, la sediul Primăriei municipiului Tecuci din str. 1 Decembrie 1918, nr. 66. CONFERINȚA…

Măsuri pentru simplificarea procedurilor administrative

Măsuri pentru simplificarea procedurilor administrative și reducerea birocrației pentru cetățeni

Comunicat de presă Data: Iulie 2022           „Măsuri pentru simplificarea procedurilor administrative și reducerea birocrației pentru cetățeni”    Unitatea  Administrativ Teritorială Municipiul Tecuci, în calitate de Beneficiar, implementează proiectul „Măsuri pentru simplificarea procedurilor administrative și reducerea birocrației pentru cetățeni”, cod SIPOCA 1203, cod SMIS 155078.Proiectul este cofinanţat de Uniunea Europeană, prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020,…

Sediul Primariei Tecuci reabilitat - vedere din sud-sud-est

„Creşterea eficienţei energetice  a  clădirilor publice, Sediul Primăriei Tecuci”

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Tecuci, în calitate de beneficiar, implementează proiectul „Creşterea eficienţei energetice  a  clădirilor publice, Sediul Primăriei Tecuci”, cod SMIS 117348. Proiectul este cofinanţat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 3 – „Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon”,…

Proiecte finanțare fonduri europene Tecuci

Doua proiecte cu finanțare din fonduri europene au intrat în implementare

    Încă 2 proiecte cu finanțare din fonduri europene au intrat în implementare în municipiul Tecuci Astăzi, 20 februarie 2019 , au fost semnate contractele, cu finanțare din fonduri europene, pentru refacerea clădirilor aparținând unor instituții de învățământ din municipiul Tecuci. Este vorba de 2 proiecte intitulate: Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice din Municipiul Tecuci…

Politica UAT Tecuci privind calitatea

Politica UAT Tecuci privind calitatea, mediul, sănatatea

POLITICA UAT TECUCI PRIVIND CALITATEA, MEDIUL, SĂNĂTATEA ŞI SECURITATEA OCUPAŢIONALĂ UAT TECUCI își propune să ofere clienților numai acele servicii care protejează la un nivel cât mai înalt mediul înconjurător și care asigură sănătatea şi securitatea atât a personalului propriu cât și a clienților și a altor părți implicate. Activitatea UAT TECUCI are ca scop…

Proiecte cu Fonduri Europene Tecuci – Pagina oficială