Măsuri pentru simplificarea procedurilor administrative și reducerea birocrației pentru cetățeni

Măsuri pentru simplificarea procedurilor administrative

Comunicat de presă

Data: Iulie 2022

          „Măsuri pentru simplificarea procedurilor administrative și reducerea birocrației pentru cetățeni”

 

 Unitatea  Administrativ Teritorială Municipiul Tecuci, în calitate de Beneficiar, implementează proiectul „Măsuri pentru simplificarea procedurilor administrative și reducerea birocrației pentru cetățeni”, cod SIPOCA 1203, cod SMIS 155078.Proiectul este cofinanţat de Uniunea Europeană, prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020, CP16/2021 – „Fundamentarea deciziilor, planificare strategică și măsuri de simplificare pentru cetățeni la nivelul administrației publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate”; Axa prioritară 2. „Administratie publică si sistem judiciar accesibile şi transparente”; Obiectivul Specfic 2.1: „Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP”

Obiectivul general al proiectului: Constă în simplificarea procedurilor administrative, îmbunătățirea calității și eficienței serviciilor publice gestionate partajat de către UAT Municipiul Tecuci, județul Galați, din regiunea mai puțin dezvoltată Sud–Est, prin extinderea unei platforme integrate reducând astfel întârzierile în procesul decizional cu impact asupra activităților operative și asigurarea accesului online la seviciile publice gestionate partajat.

Obiectivele specifice ale proiectului:

  • OS1: Implementarea unei platforme informatice integrate prin introducerea unor module aplicative noi și integrarea cu cele existente, din perspectiva front-office, dar și back-office ce susține simplificarea procedurilor administrative și reducerea birocrației pentru cetățenii Municipiului Tecuci pentru serviciile furnizate partajat de catre UAT. OS 1 se va îndeplini prin activitatea 1 și va conduce la atingerea rezultatului de program POCA R3, domeniul vizat D.
  • OS 2:Îmbunătățirea competențelor profesionale a unui număr de circa 50 persoane din cadrul serviciilor furnizate partajat de către UAT Municipiul Tecuci, în ceea ce privește utilizarea soluţiilor informatice implementate în cadrul proiectului. OS 2 se va îndeplini prin Activitatea 1.2 şi va conduce la atingerea rezultatului R5. 

Rezultate așteptate:

  • Proceduri simplificate pentru reducerea birocrației pentru cetățeni la nivel local corelate cu Planul integrat de simplificare a procedurilor administrative pentru cetățeni implementate – Rezultat proiect 1 – o platformă informatică integrată extinsă ce furnizează digital fluxurile de lucru din cadrul instituției, reducând timpul de livrare al serviciilor, din perspectiva back-office,cât și front-office, asigurând accesul online la o gamă extinsă de servicii publice gestionate partajat de UAT;
  • Cunoștințe și abilități ale personalului din cadrul UAT Municipiul Tecuci îmbunătățite, în vederea sprijinirii măsurilor/acțiunilor vizate de acest obiectiv specific – Rezultat proiect 2 – 50 persoane din cadrul grupului țintă, instruite și certificate în ceea ce privește utilizarea noilor soluții informatice implementate în cadrul proiectului.

Valoarea totalăa proiectului este de2.999.634,40 lei, din care:

  • Valoare cofinanțare Uniune Europeană: 2.549.689,24 lei,
  • Valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național952,47 lei
  • Valoarea cofinanțării de la bugetul local al UAT Municipiul Tecuci: 59.992,69 lei

Data începere proiect: 14.04.2022

Durată de implementare: 14 luni

Informații suplimentare despre proiect se pot obține la  sediul Primăriei Municipiului Tecuci, Str. 1 Decembrie 1918, nr.66 sau la telefon: 0372.364.111, e-mail: fondurieuropene@municipiultecuci.roPersoana de contact: Hasan Valeriu Gabriel – manager proiect.