Politica UAT Tecuci privind calitatea, mediul, sănatatea

Politica UAT Tecuci privind calitatea

POLITICA UAT TECUCI PRIVIND CALITATEA, MEDIUL, SĂNĂTATEA ŞI SECURITATEA OCUPAŢIONALĂ

UAT TECUCI își propune să ofere clienților numai acele servicii care protejează la un nivel cât mai înalt mediul înconjurător și care asigură sănătatea şi securitatea atât a personalului propriu cât și a clienților și a altor părți implicate.

Activitatea UAT TECUCI are ca scop obţinerea unui profit meritat și onest iar managementul organizației îşi propune perfecţionarea continuă a acestei activităţi.

UAT TECUCI a implementat, menține și îmbunătățește continuu un sistem integrat de management calitate, mediu, sănătate şi securitate ocupaţională (SIM) conform standardelor de referință SR EN ISO 9001:2015, sistem care să fie conform cu bunele practici din domeniul nostru de activitate. Aspectele legate de calitate, mediu, sănătate şi securitate ocupaţională sunt o prioritate pentru planificarea şi dezvoltarea serviciilor şi proceselor noastre. Pentru perioada următoare ne propunem obținerea şi menţinerea certificării în regim acreditat a SIM la cerințele standardelor de referință în noua ediție a lor.

UAT TECUCI asigură comunicarea şi conştientizarea în cadrul organizaţiei cu privire la politică, la importanţa satisfacerii cerinţelor clienţilor, a cerinţelor legale, reglementate și alte cerințe aplicabile, inclusiv a celor stabilite în cadrul organizaţiei noastre, având în vedere faptul că managementul la nivelul cel mai înalta sigură un mediu de lucru, resursele, instruirea şi libertatea necesară în care oamenii să fie implicaţi şi să acţioneze cu responsabilitate şi creativitate în îndeplinirea obiectivelor noastre.

UAT TECUCI asigură determinarea, documentarea şi urmărirea proceselor, activităţilor şi serviciilor, inclusiv a acţiunilor desfăşurate pentru îndeplinirea obiectivelor şi angajamentelor noastre, pe baza identificării necesităţilor și așteptărilor părților interesate, a evaluării riscurilor asociate proceselor determinate și stabilirea măsurilor de tratare, prin monitorizarea satisfacţiei clienţilor noştri, având ca referinţă acţiunile întreprinse pentru a neîndeplini obiectivele rezultate din politica organizaţiei şi prin analizarea periodică a SIM, incluzând şi stadiul realizării obiectivelor derivate din prezenta politică, urmate de comunicarea în cadrul organizaţiei a rezultatelor.

Principiul UAT TECUCI este acela că toate incidentele pot fi prevenite şi promovăm în mod activ cele mai înalte standarde de conştientizare şi implementare a securităţii muncii. De asemenea, recunoaştem importanţa cooperării strânse cu furnizorii şi clienţii noştri. Vom depune eforturi pentru a angaja numai personal de înaltă competenţă, care va fi selectat pe baza criteriilor şi a fişelor de post elaborate.

Aspectele legate de sănătatea şi securitatea muncii ale tuturor angajaţilor

UAT TECUCI sunt în permanenţă în atenţia managementului de cel mai înalt nivel. Prevenirea vătămărilor şi bolilor profesionale este atât de importantă, încât managementul va depune toate eforturile pentru a pune la dispoziţie infrastructura şi sprijinul necesar pentru asigurarea păstrării sănătăţii şi securităţii în munca individuală.

Societatea va încerca, de asemenea, să ofere informaţii şi instruire oricând este nevoie tuturor angajaţilor (şi altor persoane, precum furnizorii şi vizitatorii) pentru a facilita înţelegerea acestor aspecte. Depunem eforturi pentru a oferi un loc de muncă sigur angajaţilor noştri şi mijloace sigure de intrare şi ieşire în şi din toate spaţiile în care ne desfăşurăm activităţile.

Obiectivul nostru este să implementăm şi să menţinem un sistem de management pentru sănătatea şi securitatea muncii care să apropie cât mai mult societatea noastră de scopul acesteia de a avea cel mai scăzut număr posibil de accidente, vătămări corporale şi boli profesionale.

Managementul UAT TECUCI este dedicat protejării mediului înconjurător şi comunităţii, prin identificarea riscurilor asociate aspectelor de mediu și utilizarea celor mai bune echipamente, tehnologii şi materiale disponibile.

Toţi suntem implicaţi în îndeplinirea politicii şi a obiectivelor stabilite, aplicabile în activităţile desfăşurate de fiecare dintre noi, pentru a crește volumul echipamentelor și serviciilor comercializate și a ridica permanent nivelul satisfacției clienților noștri. Politica organizației va fi analizată periodic pentru continua adecvare la mediul în care se desfășoară activitățile.