Modernizarea transportului public local prin achiziția de autobuze la nivelul zonei periurbane Tecuci

electric-busc

Comunicat de presă

 

„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

Data: Ianuarie 2023

Primăria Municipiului Tecuci, în calitate de beneficiar, implementează proiectul cu titlul “Modernizarea transportului public local prin achiziția de autobuze la nivelul zonei periurbane Tecuci”, cod proiect C10-I1.1-8. Proiectul este finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 10 – Fondul Local, Subinvestiția I.1.1 „Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziția de vehicule nepoluante)”, respectiv Subinvestiția I.1.3. „Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – puncte de reîncărcare vehicule electrice”.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă asigurarea accesului cetățenilor la un serviciu de transport public de călători eficient și îmbunătățirea condițiilor de utilizare a modurilor de transport nemotorizate, reducând astfel numărul total de deplasări cu transportul individual (privat) cât și reducerea emisiilor de echivalent CO2 din transportul de la nivel periurban.

Obiectivele specifice ale proiectului:

  • Dezvoltarea unui serviciu de transport public periurban și achiziția de vehicule de transport public care îndeplinesc standarde ecologice;
  • Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră generate de transport la nivelul municipiului;
  • Sporirea siguranței rutiere în zona periurbană a Municipiului Tecuci, prin soluții digitale și ecologice de transport.

Proiectul vizează modernizarea transportului public local prin achiziția a 4 mijloace noi de transport în comun, nepoluante, autobuze de capacitate medie (10 metri), ce vor deservi locuitorii din Municipiul Tecuci, respectiv locuitorii comunei Drăgănești, concomitent cu implementarea și punerea în funcțiune a 12 stații de reîncărcare destinate vehiculelor electrice de mici și mari dimensiuni.

Beneficiarii direcți: locuitorii Municipiului Tecuci și ai comunei Drăgănești.

Durata de implementare a proiectului este de 36 de luni, perioada de implementare realizându-se în intervalul:30.12.2022–30.12.2025.

Valoarea totală a finanțării este de 13.145.381,17 lei, din care:

  • Valoarea de 387.977,27 lei cu TVA, reprezentând finanțarea asigurată prin Componenta 10 – Fondul Local, Subinvestiția I.1.1 – „Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziția de vehicule nepoluante)”;
  • Valoarea de 757.403,90 lei cu TVA, reprezentând finanțarea asigurată prin Componenta 10 – Fondul Local, Subinvestiția I.1.3 – „Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – puncte de reîncărcare vehicule electrice”;

Informații suplimentare despre proiect se pot obține la sediul Primăriei Municipiului Tecuci, Str. 1 Decembrie 1918, nr.66, județul Galațisau la telefon: 0372.364.111, e-mail: fondurieuropene@municipiultecuci.ro.

Persoană de contact: Narcis-Nicușor Vîrlan – Manager de proiect.