Doua proiecte cu finanțare din fonduri europene au intrat în implementare

Proiecte finanțare fonduri europene Tecuci

    Încă 2 proiecte cu finanțare din fonduri europene au intrat în implementare în municipiul Tecuci

Astăzi, 20 februarie 2019 , au fost semnate contractele, cu finanțare din fonduri europene, pentru refacerea clădirilor aparținând unor instituții de învățământ din municipiul Tecuci.

Este vorba de 2 proiecte intitulate:

 • Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice din Municipiul Tecuci Școala Gimnazială „Dimitrie Sturdza”, Ateliere și Sala de sport, proiect cu valoare totală de 153.783,88lei;
 • Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice din Municipiul Tecuci – Liceul Tehnologic „Elena Caragiani” proiect cu o valoare totală de 544.286.18lei.

Finanțările au fost obținute în cadrul Programului Operațional Regional, Axa Prioritară: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Operațiunea: Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari.

Lucrările de intervenție prevăzute în cele două proiecte:

 • Lucrări de reabilitare termică – anvelopare;
 • Înlocuirea tâmplăriei;
 • Termoizolare planșeu;
 • Sisteme alternative de obținere a energiei – centrală pe biomasă;
 • Sistem de ventilare mecanică cu recuperarea căldurii;
 • Refacere finisaje interioare în zonele de intervenție;
 • Reparare elemente constructive fațadă care prezintă potențial pericol de desprindere;
 • Reparare acoperiș/terasă;
 • Reparare trotuare de protecție;
 • Creare facilități pentru persoane cu dizabilități.

Până la această dată, Primăria municipiului Tecuci a semnat contracte de  finanțare din fonduri europene pentru 10 proiecte, cu o valoare estimată de peste 42 milioane lei.

În viitorul apropiat se va semna finanțarea și pentru proiectul „Creșterea eficienței energetice a clădirilor publice din Municipiul Tecuci – Serviciul Administrativ, strada „Elena Doamna”, nr. 1, proiect în valoare  de 639.801.68 lei.    

 Biroul Fonduri Europene    

 Primăria municipiului Tecuci