„Creşterea eficienţei energetice  a  clădirilor publice, Sediul Primăriei Tecuci”

„Creşterea eficienţei energetice  a  clădirilor publice, Sediul Primăriei Tecuci”

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Tecuci, în calitate de beneficiar, implementează proiectul „Creşterea eficienţei energetice  a  clădirilor publice, Sediul Primăriei Tecuci”, cod SMIS 117348. Proiectul este cofinanţat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 3 – „Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon”,…

Programul „Formare” din cadrul proiectului Școala Prietena Ta

Programul „Formare” din cadrul proiectului Școala Prietena Ta

Începând cu 28 martie 2018 UAT Municipiului Tecuci, ca lider de parteneriat, a demarat implementarea proiectului finanțat din fonduri europene: Școala Prietena Ta – parteneriat pentru susținerea educației în Tecuci în vederea reducerii părăsirii timpurii a școlii și pentru reîntoarcerea în sistemul de educație și formare a tinerilor și adulților care au abandonat școala, precum…