Implementarea la nivelul UAT Tecuci a Cadrului comun de autoevaluare

Implementarea Cadru comun autoevaluare

Implementarea la nivelul UAT Municipiul Tecuci a Cadrului comun de autoevaluare a modului de funcționare a instituțiilor publice (CAF)

Pentru implementarea Activității 2 – Sprijinirea introducerii CAF ca instrument de management al calității și performanței s-a achiziționat un serviciu de consultanță și expertiză asigurat de S.C. ALMARO Training S.R.L.

Modelul CAF (Cadrul comun de autoevaluare a modului de funcționare  a instituțiilor publice) a fost inițiat de Rețeaua Administrației Publice Europene și a fost lansat în 2000 ca primul instrument de management al calității dezvoltat de către  sectorul public pentru sectorul public Modelului CAF 2013 este ultima versiune rezultată a colaborării intensive dintre Corespondenții CAF Naționali din statele membre sprijiniți de Centrul European de Resurse CAF din cadrul Institutului European de Administrație publică din Maastricht.

Principalele obiective ale CAF sunt:

 • Să introducă administrațiile publice în cultura excelenței și a principiilor TQM/MCT (Managementului Calității Totale);
 • Să ghideze progresiv administrațiile publice către un ciclu complet PDCA/PIVA (planificare, implementare, verificare, acțiune);
 • Să faciliteze autoevaluarea unei organizații din sectorul public pentru aobține o analiză diagnostic și o definiție a acțiunilor de îmbunătățire;
 • Să funcționeze ca o punte de legătură între diferite metode folosite în managementul calității, atât în sectorul public, cât și în cel privat;
 • Să faciliteze bench learningul între diferite instituții din sectorul public.

Principalele faze de implementare CAF UAT Municipiul Tecuci au fost:

 • faza de organizare;
 • faza de evaluare;
 • faza de utilizare a rezultatelor procesului de autoevaluare CAF.

Resursele umane direct implicate în procesul de autoevaluare CAF din cadrul UAT Tecuci au fost selectate de factorii de decizie din  instituție, pe baza criteriilor  propuse de consultantul extern și pot fi grupate astfel:

 • Grup de coordonare CAF (1 responsabil CAF și 3 membrii coordonatori CAF);
 • Grup evaluatori voluntari (15 angajați).
 • În 28 iunie 2018 consultantul extern a susținut o primă instruire cu membrii Grupului de coordonare CAF.
 • În 12 iulie 2018 a avut loc a doua instruire susținută cu membrii Grupului de coordonare CAF și cu cei 15 evaluatori voluntari.
Proiect europea performanta in administratie 3 Proiect europea performanta in administratie 4

Rezultatele obținute în urma procesului de autoevaluare au fost consistente, urmând ca acestea să fie prelucrate pentru ca împreună cu conducerea UAT Tecuci să se elaboreze Planul de acțiuni de îmbunătățire CAF 2018 – 2020.

Pentru aceasta este nevoie ca împreună cu conducerea UAT Tecuci să se identifice domeniile de îmbunătățit și să se prioritizeze acțiunile de îmbunătățire pe baza punctelor tari identificate de evaluatori.

Planul de îmbunătățire CAF Tecuci 2018 – 2020 urmează a fi definitivat în cursul lunii octombrie 2018, pe baza unui proces participanti de elaborare.