Reabilitarea termica a scolii „Elena Doamna” Tecuci”

Scoala Elena Doamna Tecuci

Comunicat de presă

„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

          Data: Martie 2023

Primăria Municipiului Tecuci, în calitate de beneficiar, implementează proiectul cu titlul “REABILITARE TERMICA SCOALA ELENA DOAMNA, TECUCI”, cod proiect  C5-82.2.a-570. Proiectul este finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5 – Valul Renovarii Operatiunea Renovare energetica aprofundata a cladirilor publice – Autoritati locale; Titlu apel: PNRR/20221C5/2182.2.a/1, Runda 2

Obiectivul general al proiectului

Obiectivul general al Proiectului il reprezinta reabilitarea termica a institutiei de invatamant „Scoala Elena Doamna” Tecuci.

 

Obiectivele specifice ale proiectului:

  • Reabilitarea termica a scolii “Elena Doamna” Tecuci;
  • Reducerea emisiilor echivalente CO2 față de emisiile actuale ale scolii.

Proiectul vizează reabilitarea termică a clădirii pentru a răspunde cerințelor legislative și reglementărilor tehnice actuale, conferite în principal de creșterea performanței energetice a clădirii. Aceasta reprezintă energia efectiv consumată sau estimată pentru a răspunde necesităților legate de utilizarea normală a clădirii, necesități care includ în principal: încălzirea, prepararea apei calde de consum, răcirea, ventilarea și iluminatul.

 

              Beneficiarii direcți: Scoala „Elena Doamna” Tecuci

Durata de implementare a proiectului este de 24 de luni, perioada de implementare realizându-se în intervalul: 17.02.2023 – 17.02.2025.

Valoarea totală a finanțării este de 8.438.467,73 lei, din care:

  • Valoarea eligibilă din P.N.R.R. fără T.V.A este de 091.149,35 lei ;
  • Valoare V.A. aferentă cheltuielilor eligibila din P.N.R.R. 1.347.318,38 lei.

Informații suplimentare despre proiect se pot obține la sediul Primăriei Municipiului Tecuci, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 66, județul Galați sau la telefon: 0372.364.111, e-mail: fondurieuropene@municipiultecuci.ro.

Persoană de contact: Pop Ioan – Manager de proiect