Sistem Inteligent de Management al Traficului la nivelul Municipiului Tecuci

Data: Martie 2023

Comunicat de presă | „PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

Lansarea proiectului „Sistem Inteligent de Management al Traficului la nivelul Municipiului Tecuci”

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Tecuci, în calitate de beneficiar, implementează proiectul cu titlul “Sistem Inteligent de Management al Traficului la nivelul Municipiului Tecuci”, cod proiect C10-I.1.2-149, în cadrul  Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 10 – Fondul Local, Subinvestiția I.1.2 „Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde-ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local)”, Apel de proiecte PNRR/2022/C10/I.1.2.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă asigurarea accesului cetățenilor la un serviciu de transport public de călători eficient și îmbunătățirea condițiilor de utilizare a modurilor de transport nemotorizate, reducând astfel numărul total de deplasări cu transportul individual (privat) cât și reducerea emisiilor de echivalent CO2 din transportul de la nivel local.

Obiectivele specifice ale proiectului:

  • Dezvoltarea unui serviciu de transport public urban și achiziția de vehicule de transport public care îndeplinesc standarde ecologice;
  • Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră generate la nivelul orașului de transport;
  • Creșterea nivelului de siguranță rutieră la nivel local, vizând soluții digitale și ecologice de transport.

Valoarea totală a investitiei este de 2.929.006,50 lei cu TVA, din care 2.461.350,00 lei valoarea eligibila din PNRR si 467.656,50 lei valoarea TVA aferenta cheltuielilor eligibile PNRR .

Durata de implementare a proiectului este de 36 de luni, respectiv intre 16.02.2023-16.02.2026.

Informații suplimentare despre proiect se pot obține la sediul Primăriei Municipiului Tecuci, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 66, județul Galați sau la telefon: 0372.364.111, e-mail: fondurieuropene@municipiultecuci.ro.

Persoană de contact: Iftimie Simona – Manager de proiect.