Renovarea energetică a clădirilor publice din Municipiul Tecuci, „Casa Seniorilor Tecuceni”

casa seniorilor Tecuci

Comunicat de presă

„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

        Data:Martie 2023 

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Tecuci, în calitate de Beneficiar, implementează proiectul „5. Renovarea energetica a cladirilor publice din Municipiul Tecuci – Casa Seniorilor Tecuceni”, cod proiect C5-B2.1.a-1751, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5 – Valul Renovarii, Operatiunea B.2 – Renovare energetica moderata sau aprofundata a cladirilor publice – Autoritati locale.

   Obiectivul general al proiectului: Tranziția către un fond construit rezilient și verde, prin îmbunătățirea fondului construit cu o abordare integrată a eficienței energetice, a consolidării seismice, a reducerii riscului la incendiu și a tranziției către clădiri verzi și inteligente, conferind respectul cuvenit pentru estetică și calitatea arhitecturală a acestuia, dezvoltarea unor mecanisme adecvate de monitorizare a performanțelor fondului construit și asigurarea capacității tehnice pentru implementarea investițiilor

   Obiectivul specific: Renovarea energetică a clădirii ”Casa Seniorilor Tecuceni” , respectiv renovarea integrată a clădirii (eficiență energetică și consolidare seismică).

   Beneficiarii direcți: locuitorii Municipiului Tecuci.

Valoarea maximă eligibilă a proiectului: 891.823,90 lei din care 749.431,85 lei fără TVA reprezintă cheltuieli eligibile asigurate din Programul Național Redresare și Reziliență, iar suma de 142.392,05 lei reprezentând cheltuieli eligibile cu valoarea TVA care vor fi asigurate din Programul Național Redresare și Reziliență.

 Durata de implementare a proiectului este de 24 de luni, perioada de implementare realizându-se în intervalul: 16.02.2023 – 16.02.2025

Informații suplimentare despre proiect se pot obține la sediul Primăriei Municipiului Tecuci, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 66 sau la telefon: 0372.364.111, e-mail: fondurieuropene@municipiultecuci.ro

Persoana de contact: Benea Luminita Florentina – Manager de proiect.