Implementarea la nivelul UAT Tecuci a Cadrului comun de autoevaluare

Implementarea la nivelul UAT Tecuci a Cadrului comun de autoevaluare

Implementarea la nivelul UAT Municipiul Tecuci a Cadrului comun de autoevaluare a modului de funcționare a instituțiilor publice (CAF) Pentru implementarea Activității 2 – Sprijinirea introducerii CAF ca instrument de management al calității și performanței s-a achiziționat un serviciu de consultanță și expertiză asigurat de S.C. ALMARO Training S.R.L. Modelul CAF (Cadrul comun de autoevaluare…