Dezvoltarea infrastructurii TIC prin sisteme inteligente de management local

ITS

Comunicat de presă

„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

Data: Martie 2023

         

Lansarea proiectului „Dezvoltarea infrastructurii TIC prin sisteme inteligente de management local la nivelul Municipiului Tecuci, judetul Galati”

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Tecuci, în calitate de beneficiar, implementează proiectul cu titlul „Dezvoltarea infrastructurii TIC prin sisteme inteligente de management local la nivelul Municipiului Tecuci, judetul Galati”, cod proiect C10-I1.2-2347, in cadrul  Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 10 – Fondul Local, Subinvestiția I.1.2 „Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde-ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local)”, Apel de proiecte PNRR/2022/C10/I1.2.

Obiectivul general al proiectului este asigurarea cadrului necesar pentru dezvoltarea durabilă a localităților din România prin investiții în infrastructura locală care vor susține reziliența și tranziția verde a zonelor urbane, precum și reducerea disparităților teritoriale la nivel regional, intraregional și intra-județean. 

Obiectivul  specific al investiției finanțate prin PNRR este investiții în sisteme de transport inteligente (ITS) care se încadrează la codul 021ter – dezvoltarea de servicii și structuri de sprijin foarte specializate pentru administrațiile publice și întreprinderi (100% Digital Tag).

Valoarea totală a investitiei este de 2.929.006,50 lei cu TVA, din care 2.461.350,00 lei valoarea eligibila din PNRR si 467.656,50 lei valoarea TVA aferenta cheltuielilor eligibile PNRR .

Durata de implementare a proiectului este de 24 de luni, respectiv intre 16.02.2023-16.02.2025.

Informații suplimentare despre proiect se pot obține la sediul Primăriei Municipiului Tecuci, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 66, județul Galați sau la telefon: 0372.364.111, e-mail: fondurieuropene@municipiultecuci.ro.

Persoană de contact: Barbalata Lucia – Manager de proiect.