Construire insule ecologice digitalizate în Municipiul Tecuci

containere-deseuri-hidraulice-ingropate-3

Comunicat de presă

„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

Data: Martie 2023

Primăria Municipiului Tecuci, în calitate de beneficiar, implementează proiectul cu titlul “ „Construire insule ecologice digitalizate în Municipiul Tecuci”, cod proiect: C3I1B0122000070  Proiectul este finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Apel nr. PNRR/2022/C3/S/I.1.B , Componenta C3: Managementul Deșeurilor Investiția I1. Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe/comune Subinvestiția I1.B “Construirea de insule ecologice digitalizate’’.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă accelerarea procesului de extindere și modernizare a sistemelor de gestionare a deșeurilor din România cu accent pe colectarea separată, masuri de prevenție, reducere, reutilizare și valorificare a deșeurilor, în vederea continuării procesului de conformare cu prevederile directivelor specifice, și a tranziției la economia circulară.

Proiectul „Construire insule ecologice digitalizate în Municipiul Tecuci”, propune realizarea a 33 de insule ecologice digitalizate(ansamblu de containere), pentru următoarele fluxuri de deșeuri colectate separate: deșeuri de hârtie și carton, deșeuri de plastic, deșeuri metalice, deșeuri de sticlă, deșeuri biodegradabile, deșeuri reziduale, după cum urmează:

  • 6 insule de tip 1– Insulă supraterană încasetată cu 5 containere de câte 1.1 metri cubi(mc);
  • 27 Insule de tip 2: -Insulă  supraterană compusă din 5 containere supraterane staționare, proiectate și fabricate conform standardelor europene în vigoare.

              Beneficiarii direcți: locuitorii Municipiului Tecuci.

             Perioada de implementare a proiectului este până la 31.12.2024.

Valoarea totală a finanțării nerambursabile este de 2.818.873,50 lei,  la care se adaugă TVA aferent cheltuielilor eligibile în valoare de 535.585,97 lei.

Informații suplimentare despre proiect se pot obține la sediul Primăriei Municipiului Tecuci, str. 1 Decembrie 1918, nr.66, județul Galați sau la telefon: 0372.364.111, e-mail: ciprian.aconutoaie@primariatecuci.ro

Persoană de contact: Ciprian Aconutoaie– Manager de proiect.