Programul „Formare” din cadrul proiectului Școala Prietena Ta

Programul „Formare” din cadrul proiectului Școala Prietena Ta

Începând cu 28 martie 2018 UAT Municipiului Tecuci, ca lider de parteneriat, a demarat implementarea proiectului finanțat din fonduri europene:

Școala Prietena Ta – parteneriat pentru susținerea educației în Tecuci în vederea reducerii părăsirii timpurii a școlii și pentru reîntoarcerea în sistemul de educație și formare a tinerilor și adulților care au abandonat școala, precum și pentru implementarea de măsuri integrate pentru o abordare participativă la educație a comunității și inclusivă a grupurilor vulnerabile.

Proiectul este derulat în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, cofinanțat din Fondul Social European.

Obiectivul general al proiectului urmărește creșterea accesului la educație a persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile prin implementarea de măsuri integrate de îmbunătățire a competențelor personalului didactic, de management și de sprijin, pentru servicii educaționale de calitate orientate pe nevoile elevilor și prin intervenții directe asupra copiilor și părinților, pentru sprijinirea participării la educație, precum și măsuri integrate de reducere și prevenire a abandonului școlar.

Un învățământ de calitate nu poate fi realizat fără o resursă umană foarte bine pregătită.

Obiectivul specific 6.6 al proiectului este „Îmbunătățirea competențelor a 150 de cadre didactice, personal de management și de sprijin din unitățile de învățământ preuniversitar implicate în proiect, în vederea promovării unor servicii educaționale de calitate, orientate pe nevoile elevilor și a unei școli inclusive.” Pentru realizarea acestui obiectiv a fost prevăzut în proiect Programul „Formare”care s-a desfășurat în perioada august – noiembrie 2018.

Programul Formare a fost coordonat de d-na. Lăcrămioara Botez, director al Școlii „Anghel Rugină”, unitate de învățământ care are statutul de partener asociat, în cadrul Proiectului Școala Prietena Ta.
S-au desfășurat 3 module de cursuri de formare pentru 150 de cadre didactice/per modul, destinate dezvoltării abilităților psihopedagogice și a competențelor transversale în domenii care contribuie la prevenirea / reducerea părăsirii timpurii a școlii

Acestea au fost :

1. Relații publice și comunicare cu mediul extern școlii – 35 ore
– perioada august – septembrie 2018
2. Relația om-tehnologie în procesul educațional modern – 30 ore
– perioada septembrie – noiembrie 2018
3. Școala activă pentru elevii din medii dezavantajate – 85 ore
– perioada septembrie – noiembrie 2018

Toate cadrele didactice selectate au parcurs modulele propuse și au apreciat calitatea și utilitatea cursurilor în dezvoltarea unor abilități psihopedagogice care să ajute la combaterea abandonului școlar.
Participarea și absolvirea cursurile propuse a asigurat dobândirea de credite profesionale transferabile și certificarea de competențe didactice necesare atingerii obiectivului proiectului.

Cursurile de formare au inclus și stagii practice pe parcursul cărora participanții au fost evaluați și monitorizați, urmând ca aceștia să primească certificate de calificare numai după prezentarea aplicațiilor practice.

Programul „Formare” va continua cu activități de mentorat ce vor avea loc până la sfârșitul perioadei de implementare a proiectului, respectiv, martie 2021.

Alte informații și impresii ale participanților, la activitatea de formare, puteți găsi pe contul de Facebook al programului : Formare Școala Prietena Ta.