Lansare proiect – Cresterea eficientei energetice a cladirilor publice

Cresterea eficientei energetice cladiri

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Tecuci anunţă lansarea proiectului “CREŞTEREA  EFICIENŢEI ENERGETICE  A  CLĂDIRILOR  PUBLICE, SEDIUL  PRIMĂRIEI  TECUCI”, cod SMIS 117348, finanţat în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 3 – ”Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de investiţii 3.1 – ”Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice şi în sectorul locuinţelor, Operaţiunea B-Clădiri publice”.

În data de 28 august 2018 a fost semnat Contractul de finanţare aferent proiectului, între Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional – Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, Organismul Intermediar – Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Est şi Beneficiar – Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Tecuci.

Bugetul proiectului este în valoare totală de 7.435.124,48 lei, din care finanţarea nerambursabilă este în valoare de 6.642.593,30 lei şi valoarea totală eligibilă este de 6.778.156,43 lei, iar perioada de implementare a proiectului, conform contractului de finanţare, este de 36 luni, respectiv între data 01.05.2017 şi data 30.04.2020.

Proiectul are ca obiectiv general sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon având ca prioritate sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor în judeţul Galaţi, în particular la nivelul Municipiului Tecuci.

Proiectul are ca obiectiv specific creșterea eficienţei energetice în clădirile rezidenţiale, clădirile publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari. În acest caz se va reabilita sediul Primăriei Tecuci pentru scăderea consumurilor energetice şi totodată şi clădirea va suferi consolidările şi reparaţiile care se impun.

 

Unitate administrativ teritorială

Municipiul  Tecuci

Date de contact: Primăria  Municipiului Tecuci

Adresa: Strada 1 Decembrie 1918 nr.66, Tecuci, jud. Galaţi;

Tel:0372364111, Fax:0372364177  E-mail:registratura@municipiultecuci.ro, Web:www.primariatecuci.ro

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European

de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020