EFICIENȚĂ INSTITUȚIONALĂ PRIN INVESTIȚII LA NIVEL LOCAL

Eficienta institutionala
 • Cod apel : POCA/350/2/1 introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAPCod proiect: 126419Componenta 1: CP10/2018(pentru regiunile mai puțin dezvoltate) – Fundamentarea deciziilor, planificarea strategică și măsuri de simplificare pentru cetățeni la nivelul administrației publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate

  Axa prioritară: Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente

  Operațiunea: Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația public locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP

  Domeniu de implementare : Administrație Publică

  Beneficiar : UAT MunicipiulTecuci 

  Obiectiv general:Îmbunătățirea capacității administrative, a calității și eficienței serviciilor publice furnizate la nivelul UAT Municipiul Tecuci, județul Galați, din regiunea mai puțin dezvoltată Sud –Est prin investiții integrate și complementare conform reglementărilor europene și naționale(planificare strategică instituțională, revizuire și actualizare strategie de dezvoltare locală UAT Tecuci, sistem informatic pentru arhiva electronică și implementarea unui sistem informatic personalizat pentru optimizarea serviciilor administrației locale.

Obiectivele specifice ale proiectului

 • OS 1.Implementarea unor mecanisme și proceduri standard (actualizare Strategie de dezvoltare a municipiului Tecuci, Plan strategic instituțional, proceduri cadru de adoptare a hotărârilor de consiliu local) pentru a creste eficiența acțiunilor administrative la nivelul municipiului Tecuci.
 • OS 2. Măsuri de simplificare a procedurilor administrative și reducerea birocrației prin crearea și integrarea unui sistem informatic pentru arhivă(digitalizarea arhivelor) și administrarea electronică a documentelor (registratura) la nivelul municipiului Tecuci.
 • OS 3. Îmbunătățirea competențelor profesionale pentru un număr de circa 70 persoane din toate nivelurile ierarhice din cadrul UAT municipiul Tecuci pe teme specifice, în urma unei analize de nevoi.

Rezultate așteptate:

 • Mecanisme și proceduri standard implementate pentru fundamentarea deciziilor și planificarea strategică pe termen lung;
 • Constituire grup de lucru funcțional;
 • Actualizare Strategie de Dezvoltarea Locală a municipiului Tecuci;
 • Elaborare Plan Strategic Instituțional și proceduri operaționale de sistem pentru aplicarea acestuia;
 • Elaborare set de proceduri cadru pentru aprobarea hotărârilor de consiliul local;
 • Creare și implementare sistem informatic pentru digitizarea documentelor de arhivă;
 • Implementare sistem informatic personalizat pentru optimizarea serviciilor administrației locale – Registratura;
 • Îmbunătățirea cunoștințelor și abilităților personalului prin cursuri de formare și schimb de experiență cu alte autorități publice locale;

Valoare totala este de 3.090.854,00 lei din care

Valoare cofinanțare Uniune Europeană: 2.627.225,90 lei

Valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național: 401.811,02 lei

Valoarea cofinanțării de la bugetul local al UAT Municipiul Tecuci: 61.817,08 lei

Data de începere a proiectului: 28.11.2018

Perioada de implementare : 28 luni

–––––––––––––––––

Contact : Manager de proiect, Silvia Perianu

E-mail : fondurieuropene@municipiultecuci.ro

–––––––––––––––––

Competența face diferența!

Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European