Achiziții Proiect Scoala Prietena Ta

Anunturi  pentru Proiectul „Scoala Prietena Ta”

 

 • 29.07.2019-  ANUNT PUBLICITAR – UAT Municipiul Tecuci, cu sediul in Municipiul Tecuci, Str.,1 decembrie 1918, nr. 66, judetul Galati, telefon 0372364177, fax 0236816054, e-mail achizitii@municipiultecuci.ro  intentionează să achizitioneze prin procedură simplificata proprie, in conformitate cu prevederile art. 68 alin.(2), lit. b) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice urmatoarele servicii:
  –  Obiectul principal: Servicii tabere si orientare in carieră in cadrul programului „Scoala de vară” in vederea implementarii proiectului” Scoala Prietena Ta – parteneriat pentru sustinerea educatiei in Tecuci in vederea reducerii  parasirii timpurii a scolii si pentru reintoarcerea in sistemul de educatie si formare a tinerilor si adultilor care au abandonat scoala, precum si pentru implementarea de masuri integrate pentru o abordare  participativa la educatie a comunitatii  si inclusiva a grupurilor vulnerabile.”, Activitatea A 1.6 Programul ,,Scoala de Vară”, Subactivitatea 1 .5—Scoala de Vară – Cod CPV 55243000-5 – Servicii de tabere de copii, 85312310-5— Servicii de orientare, servicii incluse in Anexa 2, in conformitate cu Legea nr. 98/2016.
 • Vizualizati anuntul de achizitie AICI
 • Caietul de sarcini AICI
 • Fisa de date a achizitiei  AICI
 • Model contract AICI
 • Formulare  AICI
 • 24.05.2019 – Anunt de participare SIMPLIFICAT – UAT Municipiul Tecuci, cu sediul in Municipiul Tecuci, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 66, judeul Galati, telefon 0372364177, fax 0236816054, e-mail achizitii @municipiultecuci.ro intentionează să achizitioneze prin procedură simplificată proprie, în conformitate cu prevederile art. 101 alin. (2) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice urmatoarele servicii:
  1. Object principal: Achizitie servicii de consiliere parentala si servicii de catering, incluse in Anexa 2, in conformitate cu Legea nr. 98/2016 si HG nr. 395/2016, Cod CPV 85312310-5 (servicii de orientare). CPV suplimentar 55520000-1 (servicii de catering).
  2. Sursa de finantare a contractuiui de prestari servicii care urmeaza sa fie atribuit: Proiectul:
  ,,Scoala Prietena Ta – parteneriat pentru sustinerea educatiei in Tecuci in vederea reducerii
  parasirii timpurii a scolii si pentru reintoarcerea in sistemul de educatie si formare a tinerilor si
  adultilor care au abandonat scoala, precum si pentru implementarea de masuri integrate pentru o
  abordare participativa la educatie a comunitatii si inclusiva a grupurilor vulnerabile”.
  3. Valoarea estimata a acordului-cadru fara TVA: 150.000,00 Lei . Vizualizati anuntul integral AICI
 • 01.04.2019 – Anunţ de participare simplificat – UAT Municipiul Tecuci, cu sediul în Municipiul Tecuci, Str. 1 decembrie 1918 , nr. 66, judeţul Galati, telefon 0372364177, fax 0236816054, e-mail achizitii@municipiultecuci.ro , intentioneaza sa achizitioneze prin procedura simplificata proprie, in conformitate cu prevederile art. 101 alin. (2) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice urmatoarele servicii:
  1. Obiect principal: Servicii tabere in cadrul programului PROFAMILIA in vederea implementării proiectului Scoala Prietena Ta – parteneriat pentru sustinerea educatiei in Tecuci in vederea reducerii parasirii timpurii a scolii si pentru reintoarcerea in sistemul de educatie si formare a tinerilor si adultilor care au abandonat scoala, precum si pentru implementarea de masuri integrate pentru o abordare participativa la educatie a comunitatii si inclusiva a grupurilor vulnerabile., Activitatea A1.7 Programul ,,PROFAMILIA – Cod CPV 55243000-5 – Servicii de tabere de copii, servicii incluse in Anexa 2, in conformitate cu Legea nr. 98/2016 si HG nr. 395/2016 . Vizualizati anuntul integral AICI

 

 • 26.03.2019– Anunt de participare simplificat  – UAT Municipiul  Tecuci,  cu sediul  in Municipiul Tecuci,  Str. 1 Decembrie 1918, nr. 66, judetul  Galati, telefon  0372364177,  fax  0236816054,  e-mail  achizitii@municipiultecuci.ro intentionează  să achizitioneze  prin procedură  simplificata  proprie , in conformitate  cu prevederile art. 101 alin. (2) din H.G.  nr. 395/2016 pentru  aprobarea normelor  metodologice  de aplicare  a prevederilor  referitoare la atribuirea  contractului  de achizitie  publica/acordului-cadru   din  Legea nr. 98/2016 privind achizitiile  publice urmatoarele  servicii :
  •   Servicii tabere si orientare  in carieră  in cadrul programului  „Scoala  de vară” in vederea implementării proiectului  ” Scoala Prietena Ta – parteneriat pentru sustinerea  educatiei in Tecuci  in vederea  reducerii  parasirii  timpurii  a scolii  si pentru  reintoarcerea in sistemul de educatie   si  formare a tinerilor si adultilor care au abandonat scoala, precum si pentru implementarea  de masuri  integrate  pentru  0 abordare  participativa la educatie a comunitatii  si inclusiv a a grupurilor  vulnerabile.”,  Activitatea  A 1.6 Programul „Scoala de Vara” , Subactivitatea 1.5-Scoala  de Vara –  Cod CPV 55243000-5  – Servicii de tabere de copii , 85312310 -5  –  Servicii de orientare ,  3752100 -8 – Jocuri educative,  servicii  incluse in Anexa 2, in conformitate  cu Legea nr. 98/2016 si HG nr. 395/2016 .
  • Documentatia de atribuire a procedurii proprie simplificate privind  „Servicii tabere  si orientare in cariera in cadrul programului „Scoala de vara” in vederea implementarii proiectului ” Scoala Prietena   Ta”  se gaseste  publicata pe SICAP  (anunt publicitate nr. ADV 1068695  din  26.03.2019).
  • Vizualizati anuntul integral AICI
 • 13.02.2019– ANUNT DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT , UAT Municipiul Tecuci, cu sediul in Municipiul Tecuci, Str.1 Decembrie 1918, nr. 66, judeţul Galati, telefon 0372364177, fax 0236816054, e-mail achizitii@municipiultecuci.ro intentioneaza sa achizitioneze prin procedura simplificata proprie, in conformitate cu prevederile art. 101 alin. (2) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizi ţiile publice urmatoarele servicii:
  1. Obiect principal: Achizitie servicii de consiliere prescolari si servicii de catering, incluse in Anexa 2, in conformitate cu Legea nr. 98/2016 si HG nr. 395/2016, Cod CPV 85312310-5 (servicii de orientare). CPV suplimentar 55520000-1 (servicii de catering), 37524100-8 (jocuri educative) . Vizualizati anuntul integral AICI

 

 • 16.10.2018 – ANUNT DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT -UAT Municipiul Tecuci, cu sediul in Municipiul Tecuci, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 66, judeţul Galati, telefon 0372364177, fax 0236816054, e-mail achizitii@municipiultecuci.ro intentioneaza sa achizitioneze prin procedura simplificata proprie, in conformitate cu prevederile art. 101 alin. (2) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/20 16 privind achizitiile publice urmatoarele servicii:
  Obiect principal: Achizitie servicii de consiliere prescolari si servicii de catering, incluse in Anexa 2, in conformitate cu Legea nr. 98/20 1 6 si HG nr. 395/20 1 6, Cod CPV 853 1 23 1 0-5 (servicii de orientare). CPV suplimentar 55520000-1 (servicii de catering), 37524100-8 (jocuri educative) .  Vizualizati anuntul integral  AICI 
 • 15.10.2018- ANUNT DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT – UAT Municipiul Tecuci, cu sediul in Municipiul Tecuci, Str. 1  Decembrie 1918, nr. 66, judeţul Galati, telefon 0372364177, fax 0236816054, e-mail achizitii@municipiultecuci.ro intentioneaza sa achizitioneze prin procedura simplificata proprie, in conformitate cu prevederile art. 101 alin. (2) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice unnatoarele servicii:
  – Obiect principal: Servicii de catering pentru urmatoarele activitati/programe: Educatie timpurie, Step by step, Scoala dupa Scoala si Cercul de capacitate – Cod CPV 55520000- 1 Servicii de catering servicii incluse in Anexa 2, in conformitate cu Legea nr. 98/20 1 6 si HG nr. 395/2016 .  Vizualizati integral documentul AICI