Achiziții Proiect Scoala Prietena Ta

Cererea de finantare pentru Proiectul „Scoala Prietena Ta” .

 

  • 16.10.2018 – ANUNT DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT -UAT Municipiul Tecuci, cu sediul in Municipiul Tecuci, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 66, judeţul Galati, telefon 0372364177, fax 0236816054, e-mail achizitii@municipiultecuci.ro intentioneaza sa achizitioneze prin procedura simplificata proprie, in conformitate cu prevederile art. 101 alin. (2) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/20 16 privind achizitiile publice urmatoarele servicii:
    Obiect principal: Achizitie servicii de consiliere prescolari si servicii de catering, incluse in Anexa 2, in conformitate cu Legea nr. 98/20 1 6 si HG nr. 395/20 1 6, Cod CPV 853 1 23 1 0-5 (servicii de orientare). CPV suplimentar 55520000-1 (servicii de catering), 37524100-8 (jocuri educative) .  Vizualizati anuntul integral  AICI 
  • 15.10.2018- ANUNT DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT – UAT Municipiul Tecuci, cu sediul in Municipiul Tecuci, Str. 1  Decembrie 1918, nr. 66, judeţul Galati, telefon 0372364177, fax 0236816054, e-mail achizitii@municipiultecuci.ro intentioneaza sa achizitioneze prin procedura simplificata proprie, in conformitate cu prevederile art. 101 alin. (2) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice unnatoarele servicii:
    – Obiect principal: Servicii de catering pentru urmatoarele activitati/programe: Educatie timpurie, Step by step, Scoala dupa Scoala si Cercul de capacitate – Cod CPV 55520000- 1 Servicii de catering servicii incluse in Anexa 2, in conformitate cu Legea nr. 98/20 1 6 si HG nr. 395/2016 .  Vizualizati integral documentul AICI