Renovare energetică a clădirilor publice – Școala generală nr. 10 Dimitrie Sturdza

renovarea energetica a cladirilor

Comunicat de presă | „PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

Data: Mai 2023

U.A.T Municipiul Tecuci, în calitate de beneficiar, implementează proiectul cu titlul “Renovare energetică a clădirilor publice din   Municipiul Tecuci – Școala generală nr. 10 Dimitrie Sturdza – Corp C7” finanțat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență Pilonul I – Tranziția verde, Componenta C5 – Valul Renovării, Axa 2 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2. Renovarea energetică moderată a clădirilor publice.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea eficienței energetice a Scolii

Generale Nr. 10 Dimitrie Sturdza – corp C7

Obiectivele specifice ale proiectului:

  • Lucrări de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii;
  • Lucrări de reabilitare termică a sistemului de incălzire/a sistemului de

furnizare a apei calde de consum;

  • Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice și/sau

termice pentru consum propriu; utilizarea surselor regenerabile de energie;

  • Lucrări de instalare/reabilitare/modernizare a sistemelor de climatizare si/sau

ventilare mecanică pentru asigurarea calitătii aerului interior;

  • Lucrări de reabilitare/ modernizare a instalațiilor de iluminat in clădiri;
  • Sisteme de management energetic integrat pentru clădiri; .
  • Sisteme inteligente de umbrire pentru sezonul cald;
  • Modernizarea sistemelor tehnice ale clădirilor, inclusiv in vederea pregătirii

clădirilor pentru solutii inteligente;

  • Alte tipuri de lucrări;

Proiectul vizează executarea lucrărilor de reabilitare fațadei, înlocuirea tâmplăriei și soluții alternative pentru creșterea eficienței energetice a clădirii.

Beneficiarii direcți: locuitorii Municipiului Tecuci și ai comunelor limitrofe.

Durata de implementare a proiectului este de 24 de luni, perioada de implementare realizându-se în intervalul: 28.03.2023 – 28.03.2025.

  • Valoarea este de 113.731,05 cu TVA

Informații suplimentare despre proiect se pot obține la sediul Primăriei Municipiului Tecuci, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 66, județul Galați sau la telefon: 0372.364.111, e-mail: fondurieuropene@municipiultecuci.ro.