Reabilitare termică Grădinița Ion Creangă, Tecuci

valul-renovarii-2

„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

Data: Martie 2023

Primăria Municipiului Tecuci, în calitate de beneficiar, implementează proiectul cu titlul “Reabilitare termică Grădinița Ion Creangă, Tecuci”, cod proiect C5-82.2.a-572. Proiectul este finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5 – Valul Renovării, Operațiunea B.2 – Renovare energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice – Autorități locale.

Obiectivul general al proiectului

Obiectivul general al proiectului urmărește îmbunătățirea condițiilor de învățământ și de desfățurare a actului didactic pentru copiii și personalul Grădiniței Ion Creangă Tecuci, prin reabilitarea termica și adoptarea unor măsuri de creștere a eficientei energetice a clădirii aferente, după implementarea proiectului.

Obiectivele specifice ale proiectului:

  • Creșterea performanței energetice a Grădiniței Ion Creangă, Tecuci;
  • Reducerea emisiilor echivalente CO2 față de emisiile actuale ale grădiniței.

Proiectul vizează reabilitarea termică a clădirii pentru a răspunde cerințelor legislative și reglementărilor tehnice actuale, conferite în principal de creșterea performanței energetice a clădirii. Aceasta reprezintă energia efectiv consumată sau estimată pentru a răspunde necesităților legate de utilizarea normală a clădirii, necesități care includ în principal: încălzirea, prepararea apei calde de consum, răcirea, ventilarea și iluminatul.

              Beneficiarii direcți: Grădinița Ion Creangă, Tecuci.

Durata de implementare a proiectului este de 24 de luni, perioada de implementare realizându-se în intervalul: 26.01.2023 – 26.01.2025.

Valoarea totală a finanțării este de 1.982.937,40 lei, din care:

  • Valoarea eligibilă din P.N.R.R. fără T.V.A este de 666.333,95 lei ;
  • Valoare T.V.A. aferentă cheltuielilor eligibila din P.N.R.R. 603,45 lei.

Informații suplimentare despre proiect se pot obține la sediul Primăriei Municipiului Tecuci, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 66, județul Galați sau la telefon: 0372.364.111, e-mail: fondurieuropene@municipiultecuci.ro.

Persoană de contact: Pop Ioan – Manager de proiect.