Înființare centru de colectare prin aport voluntar în Municipiul Tecuci

Infiintare centru de colectare prin aport voluntar in Municipiul Tecuci

Comunicat de presă

„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

Data: Martie 2023

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Tecuci, în calitate de Beneficiar, implementează proiectul „ Infiintare centru de colectare prin aport voluntar in Municipiul Tecuci judetul Galati” cod proiect: C3I1A0122000113, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta C3 – Managementul Deșeurilor, Investiția I.1. Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe/comune Sub-investiția I1.a. Înființarea de centre de colectare prin aport voluntar, precum și a cheltuielilor legate de acest proiect.

          Proiectul „Ȋnfiinţare centru de colectare prin aport voluntar în Municipiul Tecuci”, propune înfiinţarea şi dotarea unui centru de colectare prin aport voluntar (CAV), ce va asigura colectarea separată a deşeurilor municipale care nu pot fi colectate în sistemul „door-to-door”, respectiv deşeuri reciclabile şi biodeşeuri care nu pot fi colectate în pubele individuale, precum şi fluxurile speciale de deşeuri- deşeuri voluminoase, deşeuri textile, deşeuri din lemn, mobilier, deşeuri din anvelope, deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii uzate, deşeuri periculoase, deşeuri de cadavre animale, deşeuri de grădină, deşeuri din construcţii şi demolări.

         Obiectiv general al proiectului: Accelerarea procesului de extindere și modernizare a sistemelor de gestionare a deșeurilor în România cu accent pe colectarea separată, măsuri de prevenție, reducere, reutilizare și valorificare în vederea conformării cu directivele aplicabile și tranziției la economia circulară.

          Obiectiv specific: Dezvoltarea unui management al deșeurilor eficient, prin suplimentarea capacităților de colectare separată, pregătire pentru reutilizare și valorificare a deșeurilor în vederea continuării procesului de conformare cu prevederile directivelor specifice și a tranziției la economia circulară.

          Beneficiarii direcți: locuitorii Municipiului Tecuci.

             Valoarea totala a proiectului: 4.558.787,66 lei cu TVA

  • 830.914 lei fără TVA reprezintă cheltuieli eligibile asigurate din Programul Național Redresare și Reziliență;
  • 873,66 lei reprezentând cheltuieli eligibile cu valoarea TVA care vor fi asigurate de la bugetul de stat.

Perioada de implementare a proiectului se realizeaza in intervalul 09.02.2023 – 30.09.2024.

Cod proiect: C3I1A0122000113

Informații suplimentare despre proiect se pot obține la sediul Primăriei Municipiului Tecuci, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 66 sau la telefon: 0372.364.111, e-mail: fondurieuropene@municipiultecuci.ro

Persoana de contact: Iftimie Bogdan – Manager de proiect