Eficienta energetica sediul primariei

Sediul-Primariei-Tecuci-reabilitat-vedere-din-sud-vest

  Comunicat de presă

 CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR PUBLICE,  SEDIUL PRIMĂRIEI TECUCI  

  Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Tecuci, în calitate de beneficiar, Implementează proiectul „Creşterea eficienţei energetice a clădirilor publice, Sediul Primăriei Tecuci”.

Proiectul este cofinanţat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 3 – „Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon”, prioritatea de investiţii 3.1 – „Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice şi în sectorul locuinţelor, Operaţiunea B – Clădiri publice”.

Valoarea totală a proiectului este de 7.435.124,48 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR este de 5.761.432,97 lei.

Durata contractului: 16 luni de la emiterea ordinului de începere a lucrărilor.

A fost atribuit contractul pentru execuţia de lucrări şi a fost emis ordinul de începere a lucrărilor. Începând de mâine, 19.05.2020, Sediul Primăriei va intra în reabilitare.

CU FAPTE… CONSTRUIM VIITORUL.

Sediul Primariei Tecuci reabilitat - vedere din sud-est Sediul Primariei Tecuci reabilitat - vedere din nord-est Sediul Primariei Tecuci reabilitat - vedere din est

 

 

Comunicat de presă

Data: 25 Mai 2020

„CREŞTEREA  EFICIENŢEI ENERGETICE  A  CLĂDIRILOR  PUBLICE,

SEDIUL  PRIMĂRIEI  TECUCI”

 

Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Tecuci, în calitate de beneficiar, implementează proiectul „Creşterea eficienţei energetice  a  clădirilor publice, Sediul Primăriei Tecuci”, cod SMIS 117348.

Proiectul este cofinanţat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 3 – „Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de investiţii 3.1 – „Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice şi în sectorul locuinţelor,Operaţiunea B-Clădiri publice”.

Obiectivul general al proiectului: Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon având ca prioritate sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor în judeţul Galaţi, în particular la nivelul Municipiului Tecuci.

Perioada de implementare a proiectului:   01.05.2017-31.12.2021.

Valoarea totală a proiectului este de 7.435.124,48 lei, din care

Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR este de 5.761.432,97 lei.

Rezultate așteptate:

  • Reabilitarea termică a clădirii în scopul reducerii consumurilor energetice din surse convenționale și diminuarea emisiilor de gaze cu efect de seră;
  • Reducerea consumului anual specific de căldură cu impact asupra mediului pe termen lung și asigurarea confortului ocupanților la costuri cât mai scăzute în exploatare;
  • Executarea lucrărilor cu tehnologii și materiale noi cu randamente ridicate care să asigure o durată de viață mai mare a sistemului de preparare apă caldă de consum.

Progresul proiectului:

A fost atribuit contractul pentru execuţia de lucrări şi a fost emis ordinul de începere a lucrărilor pentru data de 30.04.2020.

Informații suplimentare despre proiect se pot obține la:

Sediul Primăriei Municipiului Tecuci, Str. 1 Decembrie 1918, nr.66 sau la

Telefon : 0372.364.111, e-mail: fondurieuropene@municipiultecuci.ro

Investim în viitorul tău!

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020