Cursuri de formare profesională a funcționari publici

Cursuri de formare profesională

Rezultate așteptate:

120 de persoane din Primăria Tecuci instruite în domenii specifice și certificate.

În cadrul Cererii de finanţare conform Activităţii 5 – Dezvoltarea cunoştinţelor şi abilitaţilor unui număr de 120 persoane, în perioada 25.07.2018-07.11.2018 s- au desfăşurat 6 cursuri de formare profesională a funcţionari publici, după cum urmează;

  • 25-27.07.2018 cursul  ”Managementul riscurilor şi procedurilor şi gestionarea documentelor unei instituţii publice”.
  • 22-24.08.2018   ”Performanta in stitutiilor publice –Tecuci”.
  • 05-07.09.2018   ”Management financiar”.
  • 10-12.09.2018   ”Crearea unei culturi a performantei în sectorul public”.
  • 01-03.10.2018   ”Managementul calităţii în instituţiile publice”.
  • 07-09.11.2018   ”Planificare strategică la nivelul compartimentelor de lucru”.

Selecţia celor 120 de persoane s-a făcut în baza unei metodologii elaborate şi aprobate în cadrul proiectului, pe baza unor criterii specifice care au respectat principiile egalităţii de şanse şi gen. Grupul tintă a fost selectat în urma consultării cu organismele de conducere din cadrul Primăriei şi a fost format din personal de conducere şi de execuţie; aleşi locali (ex. Consilieri locali, etc), diferite Direcţii şi Servicii din Primăria Tecuci (de ex: direcţia impozite şi taxe locale, Direcţia economică, alte servicii specifice primăriei, etc). În selectarea grupului tinta s-a respectat principiul egalităţii de şanse indiferent de religie sau credinţa, vârsta, handicap sau orientare sexuală.

Procesul de formare specific a fost organizat şi derulat de către un serviciu specializat în organizarea de cursuri de formare. În această etapă s-a efectuat o analiză de nevoi pentru a determina nivelul actual al cunoştinţelor, deprinderilor şi aptitudinilor angajaţilor, pentru a determina tematica de curs potrivită fiecărei persoane din grupul tintă în funcţie de compartimentul/serviciul din care aceasta face parte, pentru utilizarea managementului calităţii. Tematicile care au fost abordate au respectat Planul de acţiuni pentru implementarea etapizată a managementului calităţii în autorităţi şi instituţii publice 2016-2020.