Implementarea la nivelul UAT Tecuci a Sistemului ISO 9001

Implementarea la nivelul UAT Tecuci a Sistemului ISO 9001

 Implementarea la nivelul UAT Municipiul Tecuci a Sistemului de Management al Calității ISO 9001 În anul 2018, Primăria Municipiul Tecuci a obținut certificarea sistemului de management al calității ISO 9001:2015 acordată de către GR Eurocert. În acest fel a fost atins Obiectivul specific I.2. Implementarea de sisteme unitare de management al calității aplicabile administrației publice,…