Calitate și performanță în administrația publică locală

Calitate performanță administrația publică

Prezentare proiect

”Calitate și performanță în administrația publică locală–Primaria Municipiului Tecuci”, SIPOCA 69

 

Primăria Municipiului Tecuci este beneficiara Contractului de finantare nr. 45 din data de 29.01.2018, proiect cu finanțare din fonduri europene în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativa 2014-2020

Cod proiect : SIPOCA 69

Cerere de proiect nr. CP4/2017 regiuni mai puţin dezvoltate

Axa Prioritară 2 – Administraţie publică şi sistem judiciar accesibile şi transparente

Obiectiv specific 2.1 –  Introducerea de sisteme şi standarde comune în administraţia publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanţă cu SCAP

Beneficiar : UAT municipiul Tecuci

Scop : Consolidarea capacitătii administrative a (UAT) a Municipiul Tecuci, judetul Galati, din regiunea mai putin dezvoltată Sud-Est pentru sustinerea unui management calitativ si performant prin implementarea si utilizarea a doua sisteme unitare de management al calității, CAF si ISO, aplicabile administrației locale, în concordantă cu „Planul de acțiuni pentru implementarea etapizată a managementului calității în autorități și instituții publice 2016-2020”.

Rezultate :

-Implementarea la nivelul UAT Municipiul Tecuci a Cadrului comun de autoevaluare a modului de funcționare a instituțiilor publice (CAF)

– Implementarea la nivelul UAT Municipiul Tecuci  a Sistemului de Management al Calității  ISO 9001

– 120 de persoane din Primăria Tecuci instruite în domenii specifice și certificate

– Un proces de promovare și conștientizare eficientă a beneficiilor oferite de proiect

-Mecanisme și proceduri standard implementate la nivel local pentru fundamentarea deciziilor și planificarea strategică pe termen lung

Data de începere 29.01.2018

Perioada de implementare: 14 luni

Valoarea totală defalcată pe surse de finanțare : 368.164,20 lei din care:

312.939,57 lei din Fondul Social European – nerambursabile,

47.861,35 lei din fonduri de la Bugetul național  –  nerambursabile,

  7.363,28 lei din  fondurile  Bugetului local al municipiului Tecuci.