Anticoruptie, integritate, promovarea eticii-AIPE

UAT Tecuci beneficiar al Contractului de finantare Nr.240/24.08.2018

În data de 03.07.2018 UAT Municipiul Tecuci, a depus la Autoritatea de Management pentru
Programul Operational Capacitate Administrativa, cererea de finantare cu nr.118013/03.07.2018,
pentru finantarea din fonduri europene a proiectului intitulat:

Anticoruptie, integritate, promovarea eticii-AIPE.
ln data de 24.08.2018, AM POCA informeaza Primaria Municipiului Tecuci ca a devenit beneficiara
Contractului de finantare Nr.240/24.08.2018.

Scurta prezentare a proiectului
Cod apel: SIPOCA 419
Componenta 1-CP1/2017 – Sprijinirea masurilor referitoare la prevenirea coruptiei la nivelul
autoritatilor si institutiilor publice locale din regiunile mai putin dezvoltate, Axa Prioritara-
Administratie publica si sistem judiciar accesibile si transparente, Operatiunea- Cresterea
transparentei, eticii si integritatii în cadrul autoritatilor si institutiilor publice.
Titlu proiect: Anticoruptie, integritate, promovarea eticii-AIPE
Denumire beneficiar: UAT Municipiul Tecuci
Scopul proiectului:
Cresterea gradului de implementare a masurilor de prevenire a coruptiei la nivelul UAT Municipiul
Tecuci, judetul Galati, regiunea mai putin dezvoltata Sud-est, in paralel cu consolidarea cunostintelor
si competentelor pentru personalul din administratia publica locala privind prevenirea coruptiei si
cresterea gradului de constientizare a efectelor coruptiei in randul acestora si al cetatenilor, in
concordanta cu masurile stabilite in Strategia Nationala Anticoruptie 2016 – 2020.

Pentru mai multe detalii descarcati documentul de AICI