Achiziții Proiect

ACHIZITII PROIECT   ” Sansa T. „

 

16.07.2019– UAT Municipiul Tecuci, cu sediul in Municipiul Tecuci, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 66, judetul Galati, telefon 0372364177, fax 0236816054, e-mail achizitii@municipiultecuci.ro intentioneaza sa achizitioneze prin procedura simplificata proprie, in conformitate cu prevederile art. 101 aim. (2) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice urmatoarele servicii:
– Object principal: „Achizitionarea serviciilor de remediere comportamentala si aptitudinala, socializare, pentru copii si tineri in cadrul scolii de vara SA 1.5″, activitate derulata in cadrul proiectului – Sansa T — Masuri integrate de educatie, formare profesionala, ocupare, asistenta sociala continua si locuire, In cartierul N. Balcescu —Tecuci” Contract de finantare nr: POCU/20/4/2/103078 . Vizualizati anuntulAICI

 • – Documentatie de atribuire . Descarca documentul de AICI

16.07.2019 – UAT Municipiul Tecuci, cu sediul in Municipiul Tecuci, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 66, judetul Galati, telefon 0372364177, fax 0236816054, e-mail achizitii@municipiultecuci.ro intentioneaza sa achizitioneze prin procedura simplificata proprie, in conformitate cu prevederile art. 101 alin. (2) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziiile publice urmatoarele servicii:
Obiect principal: Achizitionarea serviciilor pentru organizare tabara copii in cadrul scolii de vara S.A. 1.5 – activitate derulata in cadrul proiectului – Sansa T — Masuri integrate de educatie, formare profesionala, ocupare, asistenta sociala continua si locuire, in cartierul N. Balcescu — Tecuci” Contract de finantare nr: POCU/20/4/2/103078. Vizualizati anuntul AICI

 • – Documentatie de atribuire . Descarca documentul de AICI

 

06.06.2019 – Decizie de anulare a procedurii de atribuire ce are ca obiect: „Achizitionarea serviciilor privind organizarea si livrarea serviciilor de formare profesionala a adultilor (calificare) din grupul tinta, in cadrul proiectului Sansa T – Mäsuri integrate de educatie, formare profesionala, ocupare, asistenta sociala  continua si locuire, in cartierul N.Balcescu – Tecuci”- Contract de finantare nr: POCU/20/4/2/103078. Pentru detalii descarca documentul de AICI

28.05.2019 – UAT Municipiul Tecuci, cu sediul in Municipiul Tecuci, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 66, judetul Galati, telefon 0372364177, fax 0236816054, e-mail achizitii@muriicipiultecuci.ro intentionează să achizitioneze prin procedură simplificată proprie, in conformitate cu prevederile art.101 alin. (2) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice urmatoarele servicii:
1. Obiect principal : ” Achizitionarea serviciilor de formare profesională a adulților (calificare) din grupul țintă„, în cadrul proiectului Sansa T – Măsuri integrate de educație, formare profesionă, ocupare, asistență socială continuă și locuire, în cartierul N. Bălcescu – Tecuci” Contract de finanare nr : POCU/20/4/2/103078. Descarca anuntul de AICI

 • Documentatia de atribuire poate fi descarcata de AICI

11.04.2019– Anunt de participare simplificat – UAT Municipiul Tecuci, cu sediul in Municipiul Tecuci, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 66, judeţul Galati, telefon 0372364177, fax 0236816054, e-mail achizitii@municipiultecuci.ro intentioneaza sa achizitioneze prin procedura simplificata proprie, in conformitate cu prevederile art.101 alin. (2) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice urmatoarele servicii:
1. Obiect principal: Servicii de catering pentru copiii care participa la cercurile de meditatii pentru bacalaureat in cadrul proiectului Sansa T
2. Sursa de finantare a contractului de prestari servicii care urmeaza sa fie atribuit: Proiectul: ,,Sansa T- Proiect co-finantat din Programul Operational Capital Uman 2014-2020, Axa prioritara 4: Incluziune sociala si combaterea saraciei.
3. Valoarea estimata a acordului-cadru fara TVA: 6. 1 92,67 Lei
4. Cantitatea de servicii care trebuie prestata: conform Caietului de sarcini

 • Anuntul de participare se poate descarca de AICI
 • Documentatia de atribuire se poate descarca de AICI

 

08.04.2019– PROCES-VERBAL al şedinţei de deschidere a ofertelor – Încheiat astăzi, 02.04.2019 cu ocazia deschiderii ofertelor depuse off-line în vederea atribuirii contractului de achizitie publică de servicii având ca obiect Achizitii servicii medicale stomatologice in cadrul proiectului Sansa T.
Date generale:
1.1.Referinţe:
– Procedura aplicată : Procedura proprie Anexa 2
– Obiectul contractului: Achizitii servicii medicale stomatologice in cadrul proiectului Sansa T
– Cod CPV 85130000-9
– Nr. invitaţie/anunţ de participare: ADV1065395
– Valoarea totală estimată este de 276.500,00 RON (fără TVA)
– Sursa de finanţare: POCU .Vizualizati anuntul AICI

08.04.2019– PROCES-VERBAL al şedinţei de deschidere a ofertelor – Încheiat astăzi, 02.04.2019 cu ocazia deschiderii ofertelor depuse off-line în vederea atribuirii contractutui de achiziţie publică de servicii având ca obiect Achizitionarea serviciilor de pregatire pentru sustinerea examenului de bacalaureat in cadrul proiectului  Sansa T
Date generale:
1.1.Referinţe:
– Procedura aplicată : Procedura proprie Anexa 2
– Obiectul contractului: Achizitionarea serviciilor de pregatire pentru sustinerea examenului de bacalaureat in cadrul proiectului Sansa T
– Cod CPV 80410000-1 Servicii scolare diverse
– Nr. invitaţie/anunţ de participare: ADV1068016
– Valoarea totală estimată este de 112.250,00 RON (fără TVA)
– Sursa de finanţare: POCU . Vizualizati anuntul AICI

ANUNT DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT

 

22.03.2019–  UAT Municipiul Tecuci, cu sediul in Municipiul Tecuci, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 66, judeţul Galati, telefon 0372364177, fax 0236816054, e-mail achizitii@municipiultecuci.ro intentioneaza sa achizitioneze prin procedura simplificata proprie, in conformitate cu prevederile art. 101 alin. (2) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice urmatoarele servicii:
1. Obiect principal: Achizitie servicii medicale stomatologice, incluse in Anexa 2, in conformitate cu Legea nr. 98/2016 si HG nr. 395/2016, Cod CPV: 85130000-9 servicii de practica dentara si servicii conexe ,  85131000-6 —Servicii de practica dentara, 85131110-0 Servicii de chirurgie ortodontica

2. Sursa de finantare a contractului de prestari servicii care urmeaza sa fie atribuit: Proiectul: „Sansa T”- Proiect co-finantat din Programul Operational Capital Uman 2014-2020, Axa prioritara 4: Incluziune sociala si combaterea saraciei.
3. Valoarea estimata a acordului-cadru fara TVA : 276.500 Lei
4. Cantitatea de servicii care trebuie prestata : conform Caietului de sarcini
5. Oferta depusa de catre operatorul economic trebuie sa cuprinda:
-Documente de calificare (completate conform Documentatiei de atribuire)
-Propunerea tehnica – ofertantul va elabora propunerea tehnica astfel incat aceasta sa respecte in totalitate cerintele prevazute in Caietul de sarcini.
-Propunerea financiara – ofertantul va elabora oferta financiara astfel incat aceasta sa respecte in totalitate cerintele prevazute in Caietul de sarcini.
6. Data limita pentru solicitarea clarificarilor: 6 zile inaintea de termenul limita de depunere a ofertelor. Termenul in care autoritatea contracatanta va raspunde la clarificari 3 zile pana la data stabilita pentru depunerea ofertelor
7. Limba de redactare a ofertei: Limba romana
8. Perioada de valabilitate a ofertelor: 30 zile de la data deschiderii
9. Pretul va fi exprimat in lei, fara TVA
10. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de prestari servicii: „Petul cel mai scazut”
11. La oferta de baza: – NU se accepta oferte alternative
12. Termenul de valabilitate al contractului: 28.08.2020
13. Plata contractului: conform caietului de sarcini
15. Data limita pentru transmiterea ofertei : 01.04.2019 ora 15:00 la sediul Primariei Municipiului Tecuci, cu sediul in Str. 1 Decembrie 1918, nr. 66, judeţul Galati
16. Data, ora, si locul deschiderii ofertelor: 02.04.2019 ora 15:00 la sediul Primariei Municipiului Tecuci, cu sediul in Str. 1 Decembrie 1918, nr. 66, judeţul Galati.
Documentatia de atribuire a procedurii proprii simplificate privind ” Achizitie servicii medicale stomatologice” se gaseste publicata pe SEAP (anunt publicitate nr. ADV1065395 din 21.03.2019).

 • Documentatia de atribuire a achizitiei se poate descarca de AICI

22.03.2019– UAT Municipiul Tecuci, cu sediul in Municipiul Tecuci, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 66, judeţul Galati, telefon 0372364177, fax 0236816054, e-mail achizitii@municipiultecuci.ro intentioneaza sa achizitioneze prin procedura simplificata proprie, in conformitate cu prevederile art. 101 alin. (2) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice urmatoarele servicii:
1. Obiect principal: Achizitie servicii de pregatire pentru sustinerea examenului de bacalaureat in cadrul proiectului Sansa T
2. Sursa de finantare a contractului de prestari servicii care urmeaza sa fie atribuit: Proiectul: „Sansa T”- Proiect co-finantat din Programul Operational Capital Uman 2014-2020, Axa prioritara 4: Incluziune sociala si combaterea saraciei.
3. Valoarea estimata a acordului-cadru fara TVA : 112.250 Lei
4. Cantitatea de servicii care trebuie prestata : conform Caietului de sarcini
5. Oferta depusa de catre operatorul economic trebuie sa cuprinda:
-Documente de calificare (completate conform Documentatiei de atribuire)
-Propunerea tehnica – ofertantul va elabora propunerea tehnica astfel incat aceasta sa respecte in totalitate cerintele prevazute in Caietul de sarcini.
-Propunerea financiara – ofertantul va elabora oferta financiara astfel incat aceasta sa respecte in totalitate cerintele prevazute in Caietul de sarcini.
6. Data limita pentru solicitarea clarificarilor: 6 zile inaintea de termenul limita de depunere a ofertelor. Termenul in care autoritatea contractanta va raspunde la clarificari 3 zile pana la data stabilita pentru depunerea ofertelor
7. Limba de redactare a ofertei: Limba romana
8. Perioada de valabilitate a ofertelor: 30 zile de la data deschiderii
9. Pretul va fi exprimat in lei, fara TVA
10. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de prestari servicii: „Petul cel mai scazut”
11. La oferta de baza: – NU se accepta oferte alternative
12. Termenul de valabilitate al contractului: 28.08.2020
13. Plata contractului: conform caietului de sarcini
15. Data limita pentru transmiterea ofertei : 01.04.2019 ora 15:00 la sediul Primariei Municipiului Tecuci, cu sediul in Str. 1 Decembrie 1918, nr. 66, judeţul Galati
16. Data, ora, si locul deschiderii ofertelor: 02.04.2019 ora 10:00 la sediul Primariei Municipiului Tecuci, cu sediul in Str. 1 Decembrie 1918, nr. 66, judeţul Galati.
Documentatia de atribuire a procedurii proprii simplificate privind ” Achizitie servicii de pregatire pentru sustinerea examenului de bacalaureat ” se gaseste publicata pe SEAP (anunt publicitate nr. ADV1068016 din 21.03.2019).

 • Documentatia de atribuire a achizitiei se poate descarca de AICI

 

 

                             07.03.2019ANUNT DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT

UAT Municipiul Tecuci, cu sediul in Municipiul Tecuci, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 66, judeţul Galati, telefon 0372364177, fax 0236816054, e-mail achizitii@municipiultecuci.ro intentioneaza sa achizitioneze prin procedura simplificata proprie, in conformitate cu prevederile art. 101 alin. (2) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice urmatoarele servicii:
1. Obiect principal: Achizitie servicii medicale stomatologice, incluse in Anexa 2, in conformitate cu Legea nr. 98/2016 si HG nr. 395/2016, Cod CPV: 85130000-9 servicii de practica dentara si servicii conexe, 85131000-6 —Servicii de practica dentara, 85131110-0 Servicii de chirurgie ortodontica
2. Sursa de finantare a contractului de prestari servicii care urmeaza sa fie atribuit: Proiectul: ,Sansa T”- Proiect co-finantat din Programul Operational Capital Uman 2014-2020, Axa prioritara 4: Incluziune sociala si combaterea saraciei.
3. Valoarea estimata a acordului-cadru fara TVA : 276.500 Lei
4. Cantitatea de servicii care trebuie prestata : conform Caietului de sarcini
5. Oferta depusa de catre operatorul economic trebuie sa cuprinda:
-Documente de calificare (completate conform Documentatiei de atribuire)
-Propunerea tehnica – ofertantul va elabora propunerea tehnica astfel incat aceasta sa respecte in totalitate cerintele prevazute in Caietul de sarcini.
-Propunerea financiara – ofertantul va elabora oferta financiara astfel incat aceasta sa respecte in totalitate cerintele prevazute in Caietul de sarcini.
6. Data limita pentru solicitarea clarificarilor: 6 zile inaintea de termenul limita de depunere a ofertelor. Termenul in care autoritatea contarctanta va raspunde la clarificari 3 zile pana la data stabilita pentru depunerea ofertelor
7. Limba de redactare a ofertei: Limba romana
8. Perioada de valabilitate a ofertelor: 30 zile de la data deschiderii
9. Pretul va fi exprimat in lei, fara TVA
10. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de prestari servicii: „Petul cel mai scazut”
11. La oferta de baza: – NU se accepta oferte alternative
12. Termenul de valabilitate al contractului: 28.08.2020
13. Plata contractului: conform caietului de sarcini
15. Data limita pentru transmiterea ofertei : 18.03.2019 ora 15:00 la sediul Primariei Municipiului Tecuci, cu sediul in Str. 1 Decembrie 1918, nr. 66, jude ţ ul Galati
16. Data, ora, si locul deschiderii ofertelor: 19.03.2019 ora 15:00 la sediul Primariei Municipiului Tecuci, cu sediul in Str. I Decembrie 1918, nr. 66, jude ţul Galati.
Documentatia de atribuire a procedurii proprii simplificate privind ” Achizitie servicii medicale stomatologice” se gaseste publicata pe SEAP (anunt publicitate nr. ADV1065395 din 06.03.2019).
Avizat, Manager Proiect

 •   Documentatie de atribuire . Consultati documentul  AICI

 

 

 •   25.07.2018- ANUNT DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT

UAT Municipiul Tecuci, cu sediul in Municipiul Tecuci, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 66,
judeţul Galati, telefon 0372364177, fax 0236816054, e-mail achizitii@municipiuitecuci.ro
intentioneaza sa achizitioneze prin procedura simplificata proprie, in conformitate cu prevederile
art. 101 alin. (2) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice urmatoarele servicii :

 1. Obiect principal : Servicii de integrare in invatamantul formal pentru copiii cu riscul de abandon scolar si excludere sociala – pregatire si dezvoltare cunostinte si abilitati pentru integrarea anteprescolarilor si prescolarilor în sistemul de învatamant formal— Cod CPV 85121270-6 – Servicii de psihologie sau psihiatrie servicii incluse in Anexa 2, în conformitate cu Legea nr. 98/2016 si HG nr. 395/2016
 1. Sursa de finantare a contractului de prestari servicii care urmează sa fie atribuit: Proiectul: Sansa T – Masuri integrate de educatie, formare profesionala, ocupare, asistenta sociala continua si locuire, în cartierul N.Bălcescu – Tecuci.
 1. Valoarea estimată a acordului-cadru fara TVA: 308.000 lei

Acordul-cadru se va incheia cu un singur operator economic, pe o perioada cuprinsa intre data semnarii acordului-cadru si data de 28.08.2020.Frecventa contractelor care urmeaza sa fie atribuite este anuala (2018, 2019, 2020), iar valoarea fiecarui contract subsecvent este estimata astfel :

– 102.666,67 lei fara TVA in anul 2018,

-102.666,67 lei fara TVA in anul 2019,

-102.666,67 lei fara TVA in anul 2020.

 1. Cantitatea de servicii care trebuie prestată : conform Caietului de sarcini
 2. Oferta depusa de catre operatorul economic trebuie sa cuprindă:

-Documente de calificare (completate conform Documentatiei de atribuire)

-Propunerea tehnica – ofertantul va elabora propunerea tehnica astfel incat aceasta sa respecte in totalitate cerintele prevazute in Caietul de sarcini.

-Propunerea financiara – ofertantul va elabora oferta financiara astfel incat aceasta sa respecte in totalitate cerintele prevazute in Caietul de sarcini.

 1. Data limita pentru solicitarea clarificarilor: 3 zile inaintea de termenul limita de depunere a ofertelor
 1. Limba de redactare a ofertei: Limba romana
 2. Perioada de valabilitate a ofertelor: 60 zile de la data deschiderii
 3. Pretul va fi exprimat in lei, fara TVA
 4. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea acordului-cadru de prestari servicii: cel mai bun raport calitate/pret
 1. La oferta de baza: – NU se accepta oferte alternative
 2. Termenul valabilitate al acordului-cadru: pana la 28.08.2020.
 3. Plata pretului contractului subsecvent se va face in maxim 60 zile de la data recepţionării serviciilor si emiterii facturii fiscale..
 1. Documentele si modul de transmitere a ofertei se regasesc in Documentatia de atribuire, pusă la dispozitia ofertantilor pe SEAP
 1. Data limita pentru transmiterea ofertei : 06.08.2018 ora 11.00 la sediul Primăriei Municipiului Tecuci, cu sediul in Str. 1 Decembrie 1918, nr. 66, jude ţul Galati
 1. Data, ora, si locul deschiderii ofertelor: 06.08.2018 ora 12.00 la sediul Primăriei Municipiului Tecuci, cu sediul in Str. 1 Decembrie 1918, nr. 66, jude ţul Galati.

Documentatia de atribuire a procedurii propriei simplificate privind Servicii de integrare in invatamantul formal pentru copiii cu riscul de abandon scolar si excludere sociala – pregatire si dezvoltare cunostinte si abilitati pentru integrarea anteprescolarilor si prescolarilor în sistemul de învatamant formal se găsete publicata pe platforma SEAP.

Avizat, Sef Birou Achiziţii , Valeriu Gabriel Hasan

Manager proiect, Ioan Pop

 

ANUNT DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT

            UAT Municipiul Tecuci, cu sediul in Municipiul Tecuci, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 66, judeţul Galati, telefon 0372364177, fax 0236816054, e-mail achizitii@municipiultecuci.ro intentioneaza sa achizitioneze prin procedura simplificata proprie, in conformitate cu prevederile art. 101 alin. (2) din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice urmatoarele servicii:

 1. Obiect principal: Servicii de organizare tabere copii si servicii de transport aferente – Cod CPV 55243000-5 – Servicii de tabere de copii, CPV 60140000-1 – Transport de pasageri ocazional servicii incluse in Anexa 2, in conformitate cu Legea nr. 98/2016 si HG nr. 395/2016
 2. Sursa de finantare a contractului de prestari servicii care urmeaza sa fie atribuit: Proiectul: ”Sansa T – Masuri integrate de educatie, formare profesionala, ocupare, asistenta sociala continua si locuire, in cartierul N.Balcescu – Tecuci”.
 3. Valoarea estimata a acordului-cadru fara TVA :      116.452,60 lei

Acordul-cadru se va incheia cu un singur operator economic, pe o perioada cuprinsa intre data semnarii acordului-cadru si data de 28.08.2020.

Frecventa contractelor care urmeaza sa fie atribuite este anuala (2018, 2019, 2020), iar valoarea fiecarui contract subsecvent este estimata astfel:

-58.226,30 lei fara TVA in anul 2018,

-29.113,15 lei fara TVA in anul 2019,

-29.113,15 lei fara TVA in anul 2020.

 1. Cantitatea de servicii care trebuie prestata : conform Caietului de sarcini
 2. Oferta depusa de catre operatorul economic trebuie sa cuprinda:

-Documente de calificare (completate conform Documentatiei de atribuire)

-Propunerea tehnica – ofertantul va elabora propunerea tehnica astfel incat aceasta sa respecte in totalitate cerintele prevazute in Caietul de sarcini.

-Propunerea financiara – ofertantul va elabora oferta financiara astfel incat aceasta sa respecte in totalitate cerintele prevazute in Caietul de sarcini.

 1. Data limita pentru solicitarea clarificarilor: 3 zile inaintea de termenul limita de depunere a ofertelor
 2. Limba de redactare a ofertei: Limba romana
 3. Perioada de valabilitate a ofertelor: 30 zile de la data deschiderii
 4. Pretul va fi exprimat in lei, fara TVA
 5. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea acordului-cadru de prestari servicii: “pretul cel mai scazut”
 6. La oferta de baza: – NU se accepta oferte alternative
 7. Termenul valabilitate al acordului-cadru: pana la 28.08.2020.
 8. Plata pretului contractului subsecvent se va face in maxim 90 zile de la data receptionarii serviciilor si emiterii facturii fiscale..
 9. Documentele si modul de transmitere a ofertei se regasesc in Documentatia de atribuire, pusa la dispozitia ofertantilor cu titlu gratuit, pe site-ul: www.primariatecuci.ro
 10. Data limita pentru transmiterea ofertei : 24.07.2018 ora 11:00 la sediul Primariei Municipiului Tecuci, cu sediul in Str. 1 Decembrie 1918, nr. 66, judeţul Galati
 11. Data, ora, si locul deschiderii ofertelor: 24.07.2018 ora 12:00 la sediul Primariei Municipiului Tecuci, cu sediul in Str. 1 Decembrie 1918, nr. 66, judeţul Galati.

Documentatia de atribuire a procedurii propriei simplificate privind “Servicii de organizare tabere copii si servicii de transport aferente” se gaseste publicata pe pagina web a autoritatii contractante, respectiv www.primariatecuci.ro

Vizat, Sef birou achizitii ,   Valeriu Gabriel Hasan                                                                                                         Avizat , Ioan POP – Manager proiect

Întocmit, Alexandru Mihaita Vlad ,Expert achizitii ,SC Icomar Sud SRL

Documentele necesare achizitiei se pot descarca de mai jos :