Despre Proiectul Anticoruptie

Anticoruptie, integritate, promovarea eticii-AIPE

                                                                   

In data de 03.07.2018 UAT Municipiul Tecuci, a depus la Autoritatea de Management pentru Programul Operational Capacitate Administrativa, cererea de finantare cu nr.118013/03.07.2018, pentru finantarea din fonduri europene a proiectului intitulat: Anticoruptie, integritate, promovarea eticii-AIPE.

In data de 24.08.2018, Primaria Municipiului Tecuci ca a devenit beneficiara Contractului de finantare Nr.240/24.08.2018 in cadrul Programului Operational Capacitate Administrativa, iar prin HCL nr.168 din 27.09.2018 Consiliul Local al Municipiului Tecuci a aprobat proiectul ”Anticoruptie, integritate, promovarea eticii-AIPE, cod SIPOCA 419/ cod MySMIS 118013” si cheltuielile legate de proiect.

Scurta prezentare a proiectului

Cod apel: SIPOCA 419

Componenta 1-CP1/2017 – Sprijinirea masurilor referitoare la prevenirea coruptiei la nivelul autoritatilor si institutiilor publice locale din regiunile mai putin dezvoltate, Axa Prioritara-Administratie publica si sistem judiciar accesibile si transparente, Operatiunea- Cresterea transparentei, eticii si integritatii în cadrul autoritatilor si institutiilor publice.

 

Titlu proiect:    Anticoruptie, integritate, promovarea eticii-AIPE, Cod MySMIS 118013

Denumire beneficiar: UAT Municipiul Tecuci

Scopul proiectului:

Cresterea gradului de implementare a masurilor de prevenire a coruptiei la nivelul UAT Municipiul Tecuci, judetul Galati, regiunea mai putin dezvoltata Sud-est, in paralel cu consolidarea cunostintelor si competentelor pentru personalul din administratia publica locala privind prevenirea coruptiei si cresterea gradului de constientizare a efectelor coruptiei in randul acestora si al cetatenilor, in concordanta cu masurile stabilite in Strategia Nationala Anticoruptie 2016 – 2020.

 

Obiectivele proiectului:

OS 1 Consolidarea integritatii, reducerea vulnerabilitatilor si a riscurilor de coruptie in cadrul institutiei prin elaborarea, revizuirea si simplificarea procedurilor administrative in materie de etica si integritate;

OS 2 Cresterea eficientei masurilor preventive anticoruptie prin imbunatatirea/consolidarea capacitatii de autoevaluare periodica, identificarea riscurilor si vulnerabilitatilor la nivelul institutiei publice locale;

OS 3 Cresterea gradului de constientizare a publicului si societatii civile cu privire la impactul fenomenului coruptiei, prin derularea unei campanii de informare publica, organizarea de dezbateri in plan local si promovarea bunelor practici anticoruptie;

OS 4 Imbunatatirea cunostintelor si competentelor unui numar de 35 de persoane din cadrul UAT Municipiul Tecuci, personal de conducere si executie din primarie si alesi locali privind masurile de prevenire a coruptiei si a standardelor de integritate.

 

Rezultate preconizate în urma implementării proiectului sunt:

 

  • Aplicarea unitara a normelor, mecanismelor si procedurilor in materie de etica si integritate in autoritatile si institutiile publice – Rezultat de proiect 1 – Un set de mecanisme si proceduri privind etica si integritatea adoptate in cadrul UAT Municipiul Tecuci;
  • Grad crescut de implementare a masurilor referitoare la prevenirea coruptiei si a indicatorilor de evaluare in autoritatile si institutiile publice – Rezultat de proiect 2 – Un set de masuri de remediere a vulnerabilitatilor specifice identificate si implementate;
  • Grad crescut de implementare a masurilor referitoare la prevenirea coruptiei si a indicatorilor de evaluare in autoritatile si institutiile publice – Rezultat proiect 3 – O campanie de constientizare a publicului cu privire la coruptie, drepturile si obligatiile pe care acestia le au in raport cu institutia prin intermediul unor materiale informative;
  • Grad crescut de implementare a masurilor referitoare la prevenirea coruptiei si a indicatorilor de evaluare in autoritatile si institutiile publice – Rezultat proiect 4 – Parteneriate consolidate cu societatea civila cu scopul de a monitoriza si evalua implementarea masurilor anticoruptie;
  • Imbunatatirea cunostintelor si a competentelor personalului din autoritatile si institutiile publice in ceea ce priveste prevenirea coruptiei – Rezultat proiect 5 – 35 de persoane din cadrul UAT Municipiul Tecuci care au fost instruite si certificate in domeniul prevenirii coruptiei, transparentei, eticii si integritatii.

 

Valoarea totala a proiectului este de: 285.234,04 lei din care

 

   242.448,93 lei din Fondul Social European-valoare nerambursabila

37.080,43 lei din  bugetul national –valoare nerambursabila

5.704,68 lei din fondurile bugetului local al Municipiului Tecuci.

 

Data incepere proiect:  24.08.2018

Finalizare proiect:        24.10.2019

Perioada de implementare: 14 luni